Problematik nitrat

Nitrate measurement, Aarhus Vand

This is an example of nitrat measurement at a water treatment plant

1.200 ha nye kvælstofvådområder i 2017

I de næste seks år kan næsten alle landmænd få del i cirka 1,6 milliarder kroner til projekter, der gavner vandmiljøet og skaber bedre natur. Se DR nyheder fra 6 februar 1,6 milliarder på fra Staten til landmænd, der lægger ud til vådområder Et nyt vådområde fjerner kvælstof og fosfor af to grunde: dels fordi …

Nyt indlæg i “kvælstof-debatten” fra P4 13 januar 2017

Nye tal: Der er mere kvælstof i vandet end forventet For tredje år i træk stiger udledningen af kvælstof til vores søer, fjorde og have, viser nye tal. Hør sidste aktuelle indslag i radioen – professoren og formanden for Landbrug og Fødevarer. Men hvad gør vi lige? Hør indslaget i radioen I 2012 blev der udledt …

Målinger skal skabe klarhed over, hvor man må gødske mere eller mindre

Carsten Bach, miljøordfører for Liberal Alliance, udtaler: “Når vi så spurgte ind til, hvor det var, de 10{0d2161958049e9018d1bfff5b687f171a136558008335abe39b1917bdf0b6c36}, som skulle reguleres hårdere end i dag, skulle være, fik vi at vide, at det kunne man ikke oplyse, fordi det ville ændre sig i takt med de målinger, landbrugspakken afsætter penge til”. Rene´Christensen, fødevareordfører for Dansk …

Certificering af NITRATO

NITRATO skal verificeres  ETV FREMMER INTERNATIONAL MARKEDSFØRING AF GRØNNE TEKNOLOGIER ”Miljøteknologi og grøn energi er danske styrkeområder med stor eksport. Fra 2013 til 2014 steg eksporten af grøn energiteknologi med 15 % til 44 mia. DKK, men der er potentiale til mere.” ”ETV skal være en del af en løsning for at kunne imødegå vores udfordringer med …

Om Landbrugspakken

Der iværksættes der en række ”kompenserende miljøtiltag”, der skal bidrage til at sikre, at der ikke sker forringelser af vandmiljøets tilstand: – en udvaskningsreducerende effekt af MFO(MiljøFokusOmråde)-braklægning – der indføres en forpagtningsordning med efterafgrøder – og der indføres frivillige kollektive tiltag som vådområder, minivådområder og skovrejsning, I alt skal det give en udledningsreduktion på 3.800 …

Økonomisk gevinst ved optimal gøskning

Markedet i Danmark er de kommende, af regeringen vedtagne, etablering af 2000 – 5000 mini-vådområder, hvor der skal bruges 2 til hver.Der findes ca. 40.000 landbrugsbedrifter i Danmark og der er ca. 2.6 mill. hektar under plov. Danmark har verdensrekord i dyrkningsareal i procent af det samlede areal. Kvaliteten af danske afgrøder er dog faldende. …

Ideen bag NITRATO

Med baggrund i trådløs kommunikationsteknologi udvikles en ny metode, hvorpå man fra sensorer i drænrør, vandløb samt i til- og fraløb til minivådområder elektronisk kan dokumentere indholdet af nitrat. Ideen går ud på, at måledata sendes direkte fra sensor til landmandens PC/mobil. På den måde kan man løbende monitorere udvaskning af nitrat og ikke være henvist …