Certificering af NITRATO

  • NITRATO skal verificeres 
  • ETV FREMMER INTERNATIONAL MARKEDSFØRING AF GRØNNE TEKNOLOGIER
  • ”Miljøteknologi og grøn energi er danske styrkeområder med stor eksport. Fra 2013 til 2014 steg eksporten af grøn energiteknologi med 15 % til 44 mia. DKK, men der er potentiale til mere.”
  • ”ETV skal være en del af en løsning for at kunne imødegå vores udfordringer med useriøse konkurrenter. Her er et system, hvor man kan få verificeret sine påstande om sit produkt. Yderligere kan det løftes op og få gyldighed i hele EU.”
  • Danish Center for Verification of Climate and Environmental Technologies, DANETV, offers independent testing of technologies and products for the reduction and monitoring of environmental and climate impacts with in the following technology areas:
  • Environmental technologies for water treatment and monitoring
  • Environmental technologies for soil and groundwater remediation and monitoring
  • Environmental technologies for agriculture
  • Cleaner production and processes
  • DANETV – is a collaboration between 5 GTS companies (approved technological service), working as test bodies under the EU ETV Pilot Programme: Agro Tech, DHI, Danish Technological Institute, FORCE Technology and DELTA. DANETV cooperates with ETA Denmark, who is accredited as verification body under the EU ETV Pilot Programme.

http://www.etv-denmark.com/