Ideen bag NITRATO

Med baggrund i trådløs kommunikationsteknologi udvikles en ny metode, hvorpå man fra sensorer i drænrør, vandløb samt i til- og fraløb til minivådområder elektronisk kan dokumentere indholdet af nitrat. Ideen går ud på, at måledata sendes direkte fra sensor til landmandens PC/mobil. På den måde kan man løbende monitorere udvaskning af nitrat og ikke være henvist til manuel prøvetagning. Elektronisk monitorering vil kunne sætte landmanden og kommuner/regioner i stand til at kunne følge med af udvaskning af nitrat fra det enkelte, udvalgte område og eller det konkrete markområde.

Ideen er god fordi, at Regeringen vil indføre ”Emissionsbaseret kvælstofregulering” jf nedenstående: ”Derfor har Natur- og Landbrugskommissionen for nylig foreslået en differentieret kvælstofregulering, og nu vil et nyt projekt udvikle en emissionsbaseret regulering som tilvalgsmulighed. Målingerne skal gøre det nemmere for landmændene at placere miljøvirkemidler som f.eks. efterafgrøder mere målrettet.”

http://naturerhverv.dk/tvaergaaende/gudp/gudp-projekter/2014/maalinger-skal-sikre-en-billigere-og-mere-effektiv-kvaelstofregulering/
Målgruppen er indehavere af de kommende 2000 – 5000 mini-vådområder, der vil få brug for at måle Nitrat-til og Nitrat-fra disse. Dvs. landmænd og kommuner.Desuden landmænd og deres organisationer, der ønsker at dokumentere nitratudvaskning fra markerne på en let tilgængelig og brugervenlig og omkostningseffektiv måde.
NITRATO er elektronisk og kan flere gange dagligt rapporterer direkte fra sensor til skærm (enkelt og brugervenligt).

Desuden baserer forretningsmodellen sig på en ”all-inclusive” abonnementsbetaling, dvs. man abonnerer på en service i en given periode. Ingen køb af hardware.